Gintong Aral ng Aking mga magulang..

Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga mumunti ngunit
ginintuang butil ng payo na nakuha ko sa aking mga
magulang:

1. Si Inay, tinuruan niya ako HOW TO APPRECIATE A JOB
WELL DONE.
“Kung kayong dalawa ay magpapatayan, doon kayo sa
labas! Mga lec he kayo, kalilinis ko lang ng bahay.”

2. Natuto ako ng RELIGION kay Itay.
“Kapag yang mantsa di natanggal sa carpet, magdasal ka
na!”

3.Kay Inay ako natuto ng LOGIC.
“Kaya ganyan, dahil sinabi ko.”

4. At kay Inay pa rin ako natuto MORE LOGIC.
“Kapag ikaw ay nalaglag diyan sa bubong, ako lang
magisa ang manonood ng sine.”

5. Si Inay din ang nagturo sa akin kung ano ang ibig
sabihi ng IRONY.
“Sige ngumalngal ka pa at bibigyan tala ga kita ng
iiyakan mo!”

6. Si Inay ang nagpaliwanag sa akin kung ano ang
CONTORTIONISM.
“Tingnan mo nga yang dumi sa likod ng leeg mo, tignan
mo!!!”

7. Si Itay ang nagpaliwanag sa akin kung anong ibig
sabihin n g STAMINA.
“Wag kang tatayo diyan hangga’t di mo natatapos yang
lahat ng pagkain mo!”

8. At si Inay ang nagturo sa a! min k ung ano ang
WEATHER.
“Lintek talaga kayo, ano ba itong kuwarto nyong
magkapatid, parang dinaanan ng bagyo!”

9. Ganito ang paliwanag sa akin ni Inay tungkol sa
CIRCLE OF LIFE:
“Malandi kang bata ka, iniluwal kita sa mundong ito,
maari rin kitang alisin sa mundong ito.”

10. Kay Itay ako natuto kung ano ang BEHAVIOR
MODIFICATION.
“Tumigil ka nga diyan! Huwag kang mag-inarte na parang
; Nanay mo!”

11. Si Inay naman ang nagturo kung anong ibig sabihin
ng GENETICS.
“Nagmana ka ngang talaga sa ama mong walanghiya!”

12. Si Inay naman ang nagpaliwanag sa amin kung anong
ibig sabihin ng ENVY.
“Maraming mga batang ulila sa magulang, di ba kayo
nagpapasalamat at mayroon kayong magulang na tulad
namin?”

13. Si Itay naman ang nagturo sa akin ng ANTICIPATION.

“Sige kang bata ka, hintayin mong makarating tayo sa
bahay!”

14. At si Itay pa rin ang nagturo kay Kuya kung anong
ibig sabihin ng RECEIVING.
“Uupakan kita pagdating natin sa bahay!”

15. Si Inay naman ang nagturo sa akin kung ano ang
HUMOR.
“Kapag naputol yang mga paa mo ng pinaglalaruan mong
lawnmower, wag na wag kang tatakbo sa akin at
lulumpuhin kita!”

16. At ang pinakamahalaga sa lahat, natutunan ko kina
Inay at Itay kung ano ang JUSTICE.
“Isang araw magkakaroon ka rin ng anak, tiyak maging
katulad mo at magiging pasakit din sa ulo!”

Galing sa blog ng isang CSR salamat

Advertisements

Heto Na Naman – Voicing Break Down – In The Spirit of Christmas

Heto Na Naman
Add to Technorati Favorites

(Music & Lyrics by Ryan Cayabyab)
*Not Complete though i wish it could help those who want to use and present this song. I transcribed this by listening and i hope i wont be held liable for any incorrect transcription.
Disclaimer:
The copywright still stays to the owner. thanks 😛

*PLEASE DO DROP ME A SHOUT 😀 at my new SHOUTBOX

I wish I had This Kahit Second Hand Lang or tulad mga ito (my WISH) 😀

Intro:
padum padum
pa pa pa pa pa pa
padum padum
pa pa pa pa pa pa

I: padum
padum padum padum padum padum padum padum padum padum dum dum
padum dum padum dum dum dum

I: pa
pa pa pa pa pa pa ra
pa pa pa pa pa pa ra
pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa pa

I:
Heto na naman ‘yong masayang panahon
Ubas at mansanas na kahon-kahon
Said na ang bulsa
Pagod pa and paa
Kahahanap ng regalong mura’t maganda

II: padum
padum padum padum padum padum padum padum padum padum dum dum
padum dum padum dum dum dum
dum dum
dadum dum dum dum dum

II: pa
pa pa pa pa pa pa ra
pa pa pa pa pa pa ra
pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa

II

Heto na naman ‘yong ganitong panahon
Kundi kalendaryo ay maalat na hamon
Wala na bang iba
Fruit cake na luma
Exchange gift na diary
Chocolate at sabon

Refrain: padum
padum padum padum padum padum padum padum dum dum
padum padum padum padum dum dum dum dum
dum
padum padum

Refrain: pa
paah
paah
paah
paah
paah
paah
paah
pa pa paah
paah
paah
paah
pa pa pa
rah rah
pa pa pa pa pa pa paah
pa pa pa pa pa pa paah

Refrain:

Wala na ba kundi panandaliang saya
Wala na ba kundi ako, ikaw at siya
Nalilimutan natin kung bakit may Pasko
Isang nagmamahal na Diyos
Ang ‘sinilang sa mundo
ding dong ding dong ding dong ding
ding dong ding dong ding dong ding

III: padum
padum padum padum padum padum padum padum padum padum dum dum
padum dum padum dum dum dum

III: pa
pa pa pa pa pa pa ra
pa pa pa pa pa pa ra
pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa paah

III

Heto na naman mga awit ng panahon
Si Santa Claus at Rudolf nagtipon-tipon
Wonderland ni Johnny, Puting Pasko ni Crosby
Ano na nga ‘yong hit ni Michael Jackson
(Why don’t you…)

II: padum
padum padum padum padum padum padum padum padum padum dum dum
padum dum padum dum dum dum
dum dum
dadum dum dum dum dum

II: pa
pa pa pa pa pa pa ra
pa pa pa pa pa pa ra
pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa

II

Heto na naman ‘yong ganitong panahon
Kundi kalendaryo ay maalat na hamon
Wala na bang iba
Fruit cake na luma
Exchange gift na diary
Chocolate at sabon

Refrain: padum
padum padum padum padum padum padum padum dum dum
padum padum padum padum dum dum dum dum
dum
padum padum
dadum dum dum dum dum

Refrain: pa
paah
paah
paah
paah
paah
paah
paah
pa pa paah
paah
paah
paah
pa pa pa
rah rah
pa pa pa pa pa pa paah
pa pa pa pa pa pa pa paah

Refrain:

Wala na ba kundi panandaliang saya
Wala na ba kundi ako, ikaw at siya
Nalilimutan natin kung bakit may Pasko
Isang nagmamahal na Diyos
Ang ‘sinilang sa mundo
ding dong ding dong ding dong ding
ding dong ding dong ding dong ding

Refrain: padumpa pa pa pa pa pa pa
padum padum padum padum padum padum padum dum dum
padum padum padum padum dum dum dum dum
dum
padum padum

padum padum
padum padum
padum padum
padum padum
padum padum
dum
dum

Refrain: pa
paah
paah
paah
paah
paah
paah
paah
pa pa paah
paah
paah
paah
pa pa pa
rah rah
pa pa pa pa pa pa paah
pa pa pa pa pa pa paah
pa pa pa pa pa pa paah
pa pa pa pa pa pa paah
pa pa pa pa pa pa paah
pa pa pa pa pa pa paah

Refrain:

Wala na ba kundi panandaliang saya
Wala na ba kundi ako, ikaw at siya
Nalilimutan natin kung bakit may Pasko
Isang nagmamahal na Diyos
Ang ‘sinilang sa mundo
ding dong ding dong ding dong ding
ding dong ding dong ding dong ding

Maligayang pasko
Maligayang pasko
Maligayang pasko
Maligayang pasko
Sa inyo

*Please drop me a comment or a link if this helps you
Add to Technorati Favorites

Life In the Background

It’s very hard but peaceful living life out of limelight,But if you will weigh the pros and cons the cons outweight the pros. And that is how I lived mine. The injustice that it always took on me and the benefit that it gave to the person whom i have highlighted to which until now i suffer. I am still a faceless person looking on how a person have everything when all the work was yours and the glory was theirs. I am not aiming for fame or the spotlight but all i want is a just consideration and appreciation of the effort added the material benefit to improve life. But as of now it aint happening, and all that i can do is wait. GOD is good. And good things comes to those who wait and had the effort of achieve what he aim.

“You almost cover the whole picture yet only a particular part is recognized” – watz

An Open Love Letter

Dear XXXX Crush,

If only you know my feelings for you. Three things might happen, either you will go, stay away and never talk to me again, for the reason that I had taken advantage of the friendship you had allowed and endowed me. Stay and tell me that you love me but friendship is the farthest affection that you can give, or the happy ending that we would share the next days of our lives knowing each other more and deeper. But that won’t happen, You’re heart is somewhere and i am not the kind of what would capture the criteria of your heart. I wanted to be you’re knight in shining armor but all i have are old shirts, Jeans and overused shoes that i wear 365 days. And a finance that is overstretch to reach over the next payday, surviving the day to day life, The toll of my independence. I want to be always near you and to know you more, but my ways and means can’t support it. So I have to recede for a while. You know i like you so much, i think its the 4 letter word already but i aint sure, because it wont survive one way.Hope you always take care,You are always on my mind as an olsong said.

Take Care always
Your Friend

Qoutable qoutes – "Those constitutions which consider only the personal interest of the rulers are all wrong…"

“Those constitutions which consider only the personal interest of the rulers are all wrong constitutions, or perversions of the right forms. Such perverted forms are despotic…”-aristotle

Most man fall on this, most men who overcome this is a great and good man.

Touting Thoughts – IdNXs

The failure to please and the failure to meet expectations.

Surely you can’t please everybody. You always wanted to become a certain person but fail to become one because of financial reason. I dont want to pretend I am someone else, I just wanted to be myself and dont want to held back what I wanted to be. But surely that reason will hold you back to become what you really want in the first place. You could be branded as social climber, yes you will I assure you. As you join a company of well to do and have somethings, but when you are out and become one of the I have nothing and a non mysterious person because you have told them the true plain you and there are not a single mystery that shrouded you. And when you start to withdraw and stay away for a while, then the IdNXS treatment will takeover. IdNXS is a feeling of people that is physically there but can’t be seen, It’s like the Invisible Man, the Departed or the Others, even though they have your contact numbers.

I should have listen and i should have followed the NORMS. You are categorically in a certain group of people, aware or not this categorization really exist to where you really feel that you belong. If you don’t you will surely be hurt.

Surely we are one on God’s eyes, but there is only one God. Yes, we are made in his own image and likeness but the fact is we are not God, we are his creation that had been given a power to choose.It’s what i feel right now. But it’s ok i can survive.It’s a challenge from God and certainly I will learn and had leaned from it.

  • Boycott

  • Trip laang

  • html hit counter